Ochrona plonów – najwyższe zbiory

Przystawki Drago do zbierania kukurydzy wykorzystywane są podczas zbiorów kukurydzy i słonecznika. Klient sam wybiera rodzaj konstrukcji ramowej (sztywna lub składana), a także określa liczbę rzędów (od 2 do 24) i odstęp między nimi. Zespół techników zajmuje się przede wszystkim realizacją zamówień indywidualnych i projektowaniem wyposażenia specjalnego.

Przystawki do zbioru kukurydzy mogą być montowane do wszystkich typów kombajnów i sieczkarni polowych.