Kontrola w okresie zimowym? Warto!

Czasy postoju stwarzają wysokie koszty. Z tego powodu firma Dragotec doradza swoim klientom przeprowadzanie przeglądu w miesiącach zimowych. Następnie monter podaje zalecenia dotyczące konserwacji lub naprawy. O podjęciu konkretnych działań decyduje jednak klient. Dojazd do punktu serwisowego w okresie zimowym jest bezpłatny.

Często maszyny w okresie zimowym pozostają nieczyszczone i nienadzorowane, co może spowodować późniejsze zakłócenia w ich funkcjonowaniu, którym firma Dragotec chce zapobiec. Przygotowanie w okresie zimowym przystawki do zbioru kukurydzy na nadchodzący sezon umożliwia bezproblemowe rozpoczęcie żniw, kiedy nadejdzie czas zbiorów.

winterservice