Dane zgodnie z § 5 niem. Ustawy o mediach elektronicznych (TMG):

Dragotec International GmbH

Reprezentowana przez: Zarząd

Hub 7

84329 Wurmannsquick

NIEMCY

Kontakt:

Telefon: 08725/9665-0

Telefaks: 08725/9665-50

E-mail: info@drag0tec.eu

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego:

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27a niem. Ustawy o podatku obrotowym:

DE278664949

Dane dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

Nazwa i siedziba spółki:

Bayerischer Versicherungsverband

Versicherungsaktiengesellschaft

Maximilianstraße 53, 80530 Monachium

Obszar obowiązywania ubezpieczenia: cały Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Osoba odpowiedzialna za treść wg § 55 ust. 2 niem. Umowy państwowej o radiofonii (RStV):

Lisa Baumann

Adres (patrz Kontakt)

Zdjęcia:

©dragotec-dragotec.eu

©chrupkao-fotolia.com

Odpowiedzialność za treść

Zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych (TMG) jako Usługodawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści zamieszczone na niniejszych stronach na mocy ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 -10 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych (TMG) jako Usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji obcych lub też badania okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Powyższe postanowienie nie narusza obowiązku usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji na mocy ogólnych przepisów prawa. Związana z tym odpowiedzialność jest możliwa dopiero od chwili powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, nad których treścią nie mamy kontroli. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za wyżej wskazane treści obce. Określony usługodawca lub operator stron odpowiada zawsze za zawartość stron internetowych, do których prowadzą umieszczone linki. Powiązane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w chwili umieszczenia linków. W chwili umieszczania linków nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Stałe monitorowanie treści powiązanych stron nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych dowodów na naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy tego rodzaju linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła sporządzone przez operatora na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie poza granicami dozwolonymi prawem autorskim wymaga pisemnej zgody określonego autora lub twórcy. Pobieranie plików i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. O ile treści znajdujące się na tej stronie nie zostały sporządzone przez operatora, uwzględniane będą prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich zostaną jako takie oznaczone. Jeśli jednak zauważą Państwo naruszenie praw autorskich, wówczas prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.

Źródło: Wzór ochrony danych opracowany przez adwokata Thomasa Schwenke – I LAW it